Välkommen till en liten och personlig advokatbyrå med kontor centralt i Umeå och i Lycksele.

Byråns inriktning är humanjuridik med fokus på brottmål, migrationsärenden och familjerätt. Det betyder att bland annat du som har utsatts för brott är välkommen hit, liksom du som vill anlita advokat i frågor som rör arbetstillstånd, flytt eller flykt till Sverige från andra länder. Många andra typer av ärenden tas också emot. Välkommen med en förfrågan så får du besked!

Byrån erbjuder juridisk hjälp oavsett om du endast vill boka ett möte för rådgivning eller om du vill anlita advokat som ombud eller biträde i en större fråga. Du erbjuds ett personligt bemötande med en snabb och professionell hantering av ditt ärende. 

Jag arbetar i kontorsgemenskap med Advokat Monica Hedman i Lycksele.

Välkommen till en liten advokatbyrå med kontor centralt i Umeå och i Lycksele.

 

Byråns inriktning är humanjuridik med fokus på brottmål, migrationsärenden och familjerätt. 

Det betyder att du som har utsatts för brott är välkommen hit, liksom du som vill anlita advokat i frågor som rör arbetstillstånd, flytt eller flykt till Sverige från andra länder. Många andra ärenden tas också emot. Välkommen med en förfrågan så får du besked!

 

Byrån erbjuder hjälp oavsett om du endast vill boka ett möte för rådgivning eller om du vill anlita advokat som ombud eller biträde i en större fråga. Du erbjuds ett personligt bemötande och en snabb och professionell hantering av ditt ärende.

Jag arbetar i kontorsgemenskap med Advokat Monica Hedman i Lycksele.