Om uppdragen

En advokats uppgift är att som oberoende rådgivare företräda och tillvarata klientens intressen inom ramen för gällande rätt och god advokatsed.

Arvode debiteras i enlighet med Domstolsverkets timkostnadsnorm. Debitering kan ske löpande, i förskott eller efter avslutat arbete, beroende på typ av uppdrag. I vissa ärenden täcks större delen av din advokatkostnad av hemförsäkringen, i vissa ärenden kan du få rättshjälp av staten och i vissa ärenden måste du själv betala hela kostnaden. Vi går igenom förutsättningarna för ersättning i ditt ärende vid ett inledande möte. 

Ärende- och personuppgifter behandlas elektroniskt hos advokatbyrån. Det medför att du som klient har rätt till bland annat information, gallring och rättelse av dina uppgifter. Du erbjuds närmare upplysningar om detta i samband med att uppdrag antas eller på begäran.

Som klient hos en advokatbyrå har du även rätt att känna till att advokatsamfundet har en konsumenttvistnämnd som kan pröva tvister mellan konsument och advokat.

En advokats uppgift är att som oberoende rådgivare företräda och tillvarata klientens intressen inom ramen för gällande rätt och god advokatsed.

Arvode debiteras i enlighet med Domstolsverkets timkostnadsnorm. Debitering kan ske löpande, i förskott eller efter avslutat arbete, beroende på typ av uppdrag. I vissa ärenden täcks större delen av din advokatkostnad av hemförsäkringen, i vissa ärenden kan du få rättshjälp av staten och i vissa ärenden måste du själv betala hela kostnaden. Vi går igenom förutsättningarna för ersättning i ditt ärende vid ett inledande möte.

Ärende- och personuppgifter behandlas elektroniskt hos advokatbyrån. Det medför att du som klient har rätt till bland annat information, gallring och rättelse av dina uppgifter. Du erbjuds närmare upplysningar om detta i samband med att uppdrag antas eller på begäran.

Som klient hos en advokatbyrå har du även rätt att känna till att advokatsamfundet har en konsumenttvistnämnd som kan pröva tvister mellan konsument och advokat.