Byråns ärendetyper

Advokatbyrån arbetar mest inom följande områden.

Straffrätt

Som målsägandebiträde, även kallad brottsofferadvokat, för dig som varit utsatt för brott. Jag är med dig som sakkunnig och som stöd under polisutredningen och eventuell tingsrättsförhandling.

Migrationsrätt

Med bland annat ansökningar om uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning, arbete, studier eller skyddsbehov (asyl).

Familjerätt

Till exempel upprättande av testamente, samboavtal,  hjälp vid frågor eller tvister om barns boende, umgänge och vårdnad.

Även andra typer av ärenden kan tas emot. Hör av dig med en förfrågan så får du besked.

balance-2858897