Byråns ärendetyper

Advokatbyrån arbetar huvudsakligen med straffrätt och migrationsrätt.

Straffrätt

Advokatbyrån tar emot uppdrag som målsägandebiträde, som offentlig försvarare och som särskild företrädare för barn. Det betyder att bistå vuxna och barn som har varit utsatta för brott eller är misstänkta för brott.

Migrationsrätt

Advokatbyrån tar emot ärenden som rör uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning, arbete, studier eller skyddsbehov (asyl). Även andra ärenden som har anknytning till utlänningslagen tas emot.

balance-2858897